ARTEfol Form A

Produkty pozostałe

Zastosowania

Preparat ARTEfol Form A jest stosowany jako ciecz antyadhezyjna przy produkcji wyrobów ceramicznych. Lepkość preparatu umożliwia nanoszenie natryskiem przy niskim zużyciu jednostkowym. Produkt zawiera w swoim składzie dodatki antyadhezyjne aktywne chemicznie, które tworzą cienką warstwę powierzchniową na betonie lub wyrobach ceramicznych, przez co znacznie ułatwiają oddzielenie wyrobu od formy. Jasna barwa oleju zapewnia estetyczny wygląd gotowego wyrobu. Produkt ma wysoką temperaturę zapłonu (ponad 100oC), przez co nie wymaga żadnych środków prewencji przeciwpożarowej. Jest praktycznie pozbawiony zapachu, przez co jest lubiany przez operatorów.

Właściwości

– Jasna barwa, brak wyraźnego zapachu;
– Doskonałe właściwości antyadhezyjne;
– Wysoka temperatura zapłonu;
– Bardzo niska lepkość, umożliwiająca oszczędne nanoszenie na formy.

3-5

Klasa lepkości ISO VG

Obc. zespawania, daN

140

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Preparat ARTEfol Form A stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają szczególnego zagrożenia. Olej nie podlegają szczególnym ograniczeniom według wymagań krajowego ustawodawstwa w dziedzinie bhp i ochrony środowiska. Stosowane dodatki są pochodzenia naturalnego. Produkt ma temperaturę zapłonu
ponad 100oC, przez co nie wymaga szczególnych środków ochrony przeciwpożarowej.

Uwagi
 

Produkt o bardzo jasnej barwie, nieplamiący