ARTEfol OH-120

Oleje do hartowania

Zastosowania

Oleje ARTEfol OH są przeznaczone do hartowania. Produkty te są bardzo stabilne, co umożliwia długotrwałe – nawet kilkuletnie stosowanie bez wymiany. Doskonałe właściwości dyspergująco-myjące powodują, że powierzchnia metalu po hartowaniu jest czysta i tworzone są tylko nieznaczne ilości osadów zanieczyszczających piec hartowniczy. Prosimy zauważyć, że wysoki udział dodatków dyspergująco-myjących powoduje, że oleje ARTEfol OH mają dość ciemną barwę. W trakcie eksploatacji osady powstałe w trakcie hartowania (głównie produkty destrukcji samego oleju) nie osadzają się na dnie pieca hartowniczego, lecz pozostają w objętości oleju. Dlatego oleje ARTEfol OH w trakcie eksploatacji ciemnieją w większym stopniu niż wiele produktów konkurencyjnych, nie zawierających w swoim składzie dodatków dyspergująco-myjących. Opisane zjawisko nie wiąże się z pogorszeniem właściwości użytkowych olejów ARTEfol OH i nie stanowi przeszkody dla długotrwałej ich eksploatacji.

Oleje ARTEfol OH są dostępne w trzech gatunkach. Olej ARTEfol OH-70 jest stosowany przy temperaturze kąpieli hartowniczej do 90oC, ARTEfol OH-120 – do 140, a ARTEfol OH-160 – do 190oC.

Pozostałość olejów ARTEfol OH na powierzchni metalu po hartowaniu zapewnia zadowalającą ochronę przed korozją na czas magazynowania międzyoperacyjnego i transportu w opakowaniu. Jeżeli zachodzi potrzeba odtłuszczania metalu – zaleca się stosowanie do tego celu rozpuszczalników węglowodorowych. Możliwe jest też użycie alkalicznych kąpieli myjących.

Właściwości

– Wysoka stabilność, umożliwiająca długotrwałą pracę bez wymiany;
– Właściwości dyspergująco-myjące – czysta powierzchnia detali po
hartowaniu, brak osadów w piecu hartowniczym;
– „Dobra” krzywa chłodzenia – skuteczne hartowanie, dobra jakość detali;
– Skuteczna ochrona przed korozją.

32

Klasa lepkości ISO VG

126

Obc. zespawania, daN

210

Temp. zapłonu °C

Higiena
i bezpieczeństwo

Oleje ARTEfol OH stosowane zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają szczególnego zagrożenia. Oleje nie zawierają związków chloru, metali ciężkich ani cynku.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Produkt stabilny i odporny na starzenie; możliwe długie okresy wymiany