ARTEfol Super OH-120

Oleje do hartowania

Zastosowania

Oleje ARTEfol Super OH są przeznaczone do hartowania. Produkty te są bardzo stabilne, co umożliwia długotrwałe stosowanie bez wymiany. Doskonałe właściwości dyspergująco-myjące powodują, że powierzchnia metalu po hartowaniu jest czysta i tworzone są tylko nieznaczne ilości osadów zanieczyszczających piec hartowniczy.

Oleje ARTEfol Super OH zapewniają nadzwyczaj wysoką prędkość hartowania (wysoką temperaturę maksymalnej prędkości chłodzenia oraz wysoką maksymalną prędkość chłodzenia).

Wysoki udział dodatków dyspergująco-myjących oraz stosowanie specjalnych dodatków przyspieszających prędkość chłodzenia powoduje, że oleje ARTEfol Super OH mają dość ciemną barwę. W trakcie eksploatacji osady powstałe w trakcie hartowania (głównie produkty destrukcji samego oleju) nie osadzają się na dnie pieca hartowniczego, lecz pozostają w objętości oleju. Dlatego oleje ARTEfol Super OH w czasie eksploatacji ciemnieją w większym stopniu niż wiele produktów konkurencyjnych, nie zawierających w swoim składzie dodatków dyspergująco- myjących. Opisane zjawisko nie wiąże się z pogorszeniem właściwości użytkowych olejów ARTEfol Super OH i nie stanowi przeszkody dla długotrwałej ich eksploatacji.

Oleje ARTEfol Super OH są dostępne w trzech gatunkach. Olej ARTEfol Super OH-70 jest stosowany przy temperaturze kąpieli hartowniczej do 90oC, ARTEfol Super OH- 120 – do 140, a ARTEfol Super OH-160 – do 190oC.

Pozostałość olejów ARTEfol Super OH na powierzchni metalu po hartowaniu zapewnia zadowalającą ochronę przed korozją na czas magazynowania międzyoperacyjnego i transportu w opakowaniu. Jeżeli zachodzi potrzeba odtłuszczania metalu – zaleca się stosowanie do tego celu rozpuszczalników węglowodorowych. Możliwe jest też użycie alkalicznych kąpieli myjących.

Właściwości

– Wysoka prędkość chłodzenia;
– Właściwości dyspergująco-myjące – czysta powierzchnia detali po
hartowaniu, brak osadów w piecu hartowniczym;
– Wysoka stabilność, umożliwiająca długotrwałą pracę bez wymiany;
– Skuteczna ochrona przed korozją.

32

Klasa lepkości ISO VG

Obc. zespawania, daN

210

Temp. zapłonu °C

Higiena
i bezpieczeństwo

Oleje ARTEfol Super OH stosowane zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają szczególnego zagrożenia. Oleje nie zawierają związków chloru, metali ciężkich ani cynku.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Produkt zapewniający wysoką temperaturę maksymalnej prędkości chłodzenia