ARTEkat EL

Oleje nieemulgujące

Zastosowania

ARTEkat EL jest olejem o niskiej lepkości, przeznaczonym do stosowania w charakterze dielektrycznej cieczy chłodzącej do elektrodrążarek.

Zalecenia dla stosowania

– Ciecz dielektryczna do elektrodrążarek;
– Olej technologiczny o niskiej lepkości – np. do smarowania prowadnic przy
produkcji gwoździ.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Stal nierdzewna

  

Stal konstrukcyjna

  

Stal narzędziowa

Właściwości

Olej ARTEkat EL wykonany jest na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych o niskiej lepkości. Olej zawiera kompozycję skutecznych inhibitorów utleniania, zapewniających znakomitą odporność na starzenie. Olej ARTEkat EL ma niską lepkość, co zapewnia dobrą skuteczność chłodzenia, a jednocześnie dzięki temperaturze zapłonu powyżej 100oC jest klasyfikowany w czwartej klasie bezpieczeństwa pożarowego (produkt w czwartej klasie bezpieczeństwa pożarowego nie wymaga stosowania szczególnych zabezpieczeń przeciwpożarowych).

3

Klasa lepkości ISO VG

105

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Olej obróbkowy ARTEkat EL używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności olej nie zawiera cynku, metali ciężkich ani związków chloru.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Produkt praktycznie pozbawiony zapachu; stabilny w trakcie eksploatacji