ARTEpast Rol

Środki smarne do tłoczenia

Zastosowania

Olej ARTEpast Rol jest pastą stosowaną do najcięższych rodzajów obróbki plastycznej: głębokiego tłoczenia i ciągnienia drutu. Jest również odpowiednia do gwintowania, w tym gwintowania stali narzędziowej lub nierdzewnej. W operacji tłoczenia i gwintowania pasta ARTEpast Rol nanoszona jest mechanicznie.

W operacji ciągnienia wykorzystywana jest identycznie jak mydło lub proszki ciągarskie – tj. zakładana jest do identycznych puszek. Konsystencja pasty jest dobrana w taki sposób, żeby zapobiec wyciekom z puszki. Pod wpływem ciepła, wydzielanego w czasie ciągnienia, pasta ulega upłynnieniu w pobliżu ciągadła. W trakcie ciągnienia wydziela się więcej ciepła, niż z użyciem tradycyjnych proszków ciągarskich, ale zużycie ciągadeł jest akceptowalne. Pasta ARTEpast Rol jest odpowiednia do ciągnienia drutu stalowego, aluminiowego, miedziowego oraz ocynkowanego. W przypadku ciągnienia walcówki, do pierwszej puszki należy założyć proszek ciągarski lub mieszaninę pasty ARTEpast Rol z proszkiem ciągarskim lub grafitem (2 części wagowe pasty na 1 część wagową proszku), natomiast do pozostałych – samą pastę.

Użycie pasty ARTEpast Rol zamiast proszku ciągarskiego pozwala uzyskać estetyczny wygląd drutu – błyszczący zamiast matowego. Pozostałości pasty ciągarskiej dają się z łatwością usuwać w rozpuszczalnikach naftowych lub w kąpielach alkalicznych, co znacznie ułatwia przygotowanie drutu do nanoszenia powłok ochronnych (cynkowania, fosforanowania itd.). W praktyce często wystarczy przeciągnąć drut po ostatnim ciągadle przez szmatę lub filc nasączony rozpuszczalnikiem naftowym (np. naftą), by uzyskać w pełni zadowalający jego wygląd.

Zalecenia dla stosowania

– Tłoczenie blach stalowych i z metali kolorowych;
– Głębokie tłoczenie blach stalowych;
– Gięcie;
– Gwintowanie;
– Ciągnienie drutu stalowego, ocynkowanego, miedzianego i aluminiowego;
– Ciągnienie walcówki obok tradycyjnych proszków ciągarskich.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Stal konstrukcyjna

  

Aluminium

  

Stal nierdzewna

  

Miedź i jej stopy

Właściwości

– Jasna barwa;
– Wysoka skuteczność w ciężkich operacjach tłoczenia oraz w ciągnieniu
drutu;
– Stabilny współczynnik tarcia – przeciwdziałanie „skokowemu” przebiegowi procesu obróbki;
– Zapobiega przywieraniu narzędzia do obrabianego elementu;
– Powłoka po obróbce łatwo usuwana rozpuszczalnikami naftowymi lub
ciepłymi kąpielami alkalicznymi.

Klasa lepkości ISO VG

160

Obc. zespawania, daN

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Pasta ARTEpast Rol stosowana zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza szczególnego zagrożenia. Nie zawiera związków chloru, metali ciężkich ani związków cynku.

Rekomendowany
środek do mycia

Gorąca woda, kąpiele alkaliczne

Uwagi
 

Odpowiedni do ciągnienia drutu stalowego