ARTErol EKO

Środki smarne do tłoczenia

Zastosowania

Olej ARTErol EKO jest stosowany do obróbki plastycznej – głównie tłoczenia i gięcia stali i metali kolorowych, jeżeli dąży się do minimalizacji kosztów odtłuszczania powierzchni metalu przed kolejnymi etapami procesu wytwarzania lub wysyłką do klienta. Produkt jest odpowiedni do głębokiego tłoczenia oraz do obróbki blach o znacznej grubości. Resztki oleju po obróbce mogą być z łatwością usunięte strumieniem ciepłej wody lub w kąpielach alkalicznych.

Jeżeli produkt naniesiony jest cienką warstwą, często nie zachodzi potrzeba usuwania przed malowaniem, szczególnie, jeżeli wyrób jest malowany z użyciem „ekologicznych” farb wodnych.
ARTErol EKO jest produktem biodegradowalnym – jego ubytki (przypadkowe rozlanie, ubytki do kanalizacji, warstwa wyniesiona z detalami po obróbce itd.) nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Zalecenia dla stosowania

– Tłoczenie blach stalowych i z metali kolorowych;
– Głębokie tłoczenie blach stalowych;
– Wykrawanie blach stalowych i z metali kolorowych;
– Gięcie;
– Przeciąganie i gwintowanie.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Stal konstrukcyjna

  

Aluminium

  

Stal nierdzewna

  

Miedź i jej stopy

Właściwości

– Jasna barwa, przyjemny zapach;
– Temperatura zapłonu powyżej 55oC (III klasa bezpieczeństwa pożarowego,
nie wymagane szczególne środki ostrożności);
– Szybkie odparowanie z powierzchni metalowych;
– Stabilny współczynnik tarcia – przeciwdziałanie „skokowemu” przebiegowi procesu obróbki;
– Zapobiega przywieraniu narzędzia do obrabianego elementu.

68

Klasa lepkości ISO VG

200

Obc. zespawania, daN

200

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Preparat ARTErol EKO stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza szczególnego zagrożenia. Nie zawiera związków chloru, metali ciężkich ani związków cynku. Produkt nie zawiera związków wymienionych w liście załączonej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 września 1996r., ani nie wymaga znakowania wg wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 lipca 2002r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami. Preparat ARTErol EKO jest biodegradowalny, dzięki czemu niewielkie ubytki nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Rekomendowany
środek do mycia

Gorąca woda, kąpiele alkaliczne

Uwagi
 

Kompatybilny z niektórymi rodzajami farb i lakierów, biodegradowalny, nie zawiera oleju mineralnego; dostępny także w aerozolu