ARTErol Lot

Środki smarne do tłoczenia

Zastosowania

Olej ARTErol Lot jest stosowany do obróbki plastycznej – głównie tłoczenia, wykrawania i gięcia stali i metali kolorowych, jeżeli dąży się do minimalizacji kosztów odtłuszczania powierzchni metalu przed kolejnymi etapami procesu wytwarzania lub wysyłką do klienta.

Większa część oleju po obróbce odparowuje w krótkim czasie, pozostawiając praktycznie suchą powierzchnię metalu. Resztki oleju po odparowaniu rozpuszczalnika z reguły nie muszą być usuwane – powierzchnia ma estetyczny wygląd i nie ma potrzeby jej odtłuszczania przed nanoszeniem powłok malarskich, spawaniem lub lutowaniem. Jednakże w szczególnych przypadkach (np. przy nanoszeniu powłok galwanicznych) może zajść potrzeba odtłuszczenia powierzchni. W przypadku oleju ARTErol Lot dowolna metoda odtłuszczania (rozpuszczalniki naftowe, kąpiele alkaliczne i inne kąpiele myjące) daje zadowalające wyniki.

Zalecenia dla stosowania

– Tłoczenie blach2 stalowych i z metali kolorowych;
– Wykrawanie blach stalowych i z metali kolorowych;
– Gięcie;
– Operacje obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem wymagające środka smarnego odparowującego – np. w warunkach warsztatowych, kiedy chce się zapewnić „czystą” pracę;
– Kalibrowanie;
– Operacje obróbki wymagające środka smarnego o bardzo niskiej lepkości –
np. honowanie.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

 

Stal konstrukcyjna

  

Aluminium

 

Miedź i jej stopy

Właściwości

– Jasna barwa, przyjemny zapach;
– Temperatura zapłonu powyżej 55oC (III klasa bezpieczeństwa pożarowego,
nie wymagane szczególne środki ostrożności);
– Szybkie odparowanie z powierzchni metalowych;
– Stabilny współczynnik tarcia – przeciwdziałanie „skokowemu” przebiegowi procesu obróbki;
– Zapobiega przywieraniu narzędzia do obrabianego elementu.

2

Klasa lepkości ISO VG

Obc. zespawania, daN

65

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Olej ARTErol Lot stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza szczególnego zagrożenia. Olej nie podlega szczególnym ograniczeniom według wymagań krajowego ustawodawstwa w dziedzinie bhp i ochrony środowiska. Praktycznie nie zawiera w swoim składzie węglowodorów aromatycznych. Ma przyjemny zapach. Jest klasyfikowany w III klasie bezpieczeństwa pożarowego.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe, kąpiele alkaliczne

Uwagi
 

Pozostawia suchą powierzchnię, w większości przypadków nie wymaga usuwania po obróbce