ARTErot A

Środki do konserwacji

Zastosowania

Preparaty ARTErot A są stosowane do ochrony przed korozją żeliwa i stali oraz miedzi i jej stopów na czas długotrwałego składowania oraz transportu w opakowaniu. Oleje nanoszone są przez zanurzenie lub natryskiem. Po ocieknięciu tworzą cienką, ledwo zauważalną warstwę (w zależności od gładkości powierzchni i lepkości oleju – rzędu 1 ÷ 10 μm). Preparaty ARTErot A zapewniają ochronę przed korozją w obecności wilgoci oraz kwaśnych oparów (np. dwutlenku siarki).

Ponieważ warstwa oleju na powierzchni metalu jest cienka i ledwo wyczuwalna, z reguły nie zachodzi potrzeba jej usuwania przed dalszym stosowaniem. Jeżeli zachodzi potrzeba odtłuszczania powierzchni, rekomenduje się stosowanie rozpuszczalników naftowych. Możliwe jest także odtłuszczanie z użyciem kąpieli alkalicznych.
Preparaty ARTErot A są kompatybilne z większością obecnych na rynku olejów hydraulicznych, silnikowych, maszynowych i przekładniowych – dlatego nie ma potrzeby oczyszczania układów zasilania przed zalaniem olejem eksploatacyjnym.

Warstwa oleju na powierzchni blachy w licznych przypadkach umożliwia prowadzenie tłoczenia. Preparaty ARTErot A są kompatybilne z olejami do tłoczenia ARTErol EKO i ARTErol GT – jeżeli więc warstwa na powierzchni nie jest wystarczająca ze względu na trudność operacji, istnieje możliwość „dosmarowania” blachy jednym z dwóch wymienionych środków. Preparaty ARTErot A są dostępne w szerokim zakresie lepkości – ISO VG-15 do ISO VG-220.

Skuteczność zabezpieczenia

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Magazynowanie międzyoperacyjne

  

Na czas transportu

Właściwości

– Wysoka skuteczność ochrony przed korozją żeliwa, stali oraz miedzi i jej stopów, również w środowisku kwaśnym;
– Cienka i estetyczna warstwa na powierzchni;
– Wysoka wydajność – niskie zużycie jednostkowe;
– Kompatybilność z olejami hydraulicznymi, przekładniowymi, maszynowymi i silnikowymi;
– Możliwość prowadzenia tłoczenia cienkich blach bez użycia olejów do tłoczenia.

15

Klasa lepkości ISO VG

Olejowa

Rodzaj powłoki

160

Temp. zapłonu °C

1

Grubość warstwy, mkm

Higiena
i bezpieczeństwo

Preparaty ARTErot A stosowane zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają szczególnego zagrożenia. Są wykonane na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych, nie zawierają związków chloru, metali ciężkich ani związków cynku. Nie zawierają składników wymienionych w liście załączonej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 września 1996r., ani nie wymagają znakowania wg wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dn. 2 września 2003r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Warstwa konserwacyjna oleju na powierzchni blachy umożliwia operacje tłoczenia