ARTErot Inhibitor Cu

Środki pomocnicze do emulsji olejowych

Zastosowania

Inhibitor korozji miedzi do układów wodnych i emulsji olejowych

Właściwości

0,05-0,1

Rekomendowane stężenie

9

pH emulsji

Uwagi
 

Z reguły stosowany do emulsji olejów obróbkowych przeznaczonych do obróbki żeliwa i stali, jeżeli sporadycznie jest prowadzona obróbka miedzi lub jej stopów