ARTErot OW

Środki do konserwacji

Zastosowania

Usuwanie śladów wody po obróbce w emulsjach wodno-olejowych lub po płukaniu w roztworach wodnych; konserwacja międzyoperacyjna

Skuteczność zabezpieczenia

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

 

Magazynowanie międzyoperacyjne

 

Na czas transportu

Właściwości

Klasa lepkości ISO VG

Sucha

Rodzaj powłoki

60

Temp. zapłonu °C

0,2

Grubość warstwy, mkm

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Z reguły stosowany w parze z innymi środkami ochrony czasowej