ARTErot Solv

Środki do konserwacji

Zastosowania

Preparat ARTErot Solv jest stosowany do ochrony przed korozją żeliwa i stali oraz miedzi i jej stopów na czas długotrwałego składowania oraz transportu w opakowaniu. Środek zawiera lotny rozpuszczalnik, nanoszony jest przez zanurzenie lub natryskiem. Po ocieknięciu i odparowaniu rozpuszczalnika (czas schnięcia ok. 2h) tworzy cienką, ledwo zauważalną warstwę (w zależności od gładkości powierzchni – rzędu 5 ÷ 15 μm).
ARTErot Solv zapewniają ochronę przed korozją w obecności wilgoci lub wody morskiej.

Ponieważ powłoka na powierzchni metalu jest cienka i ledwo wyczuwalna, z reguły nie zachodzi potrzeba jej usuwania przed dalszym stosowaniem. Jeżeli zachodzi potrzeba odtłuszczania powierzchni, rekomenduje się stosowanie rozpuszczalników naftowych.

ARTErot Solv jest kompatybilny z większością obecnych na rynku olejów silnikowych, maszynowych i przekładniowych – dlatego nie ma potrzeby oczyszczania układów zasilania przed zalaniem olejem eksploatacyjnym.

Powłoka na powierzchni blachy w licznych przypadkach umożliwia prowadzenie tłoczenia. ARTErot Solv jest kompatybilny z olejem do tłoczenia ARTErol GT – jeżeli więc warstwa na powierzchni nie jest wystarczająca ze względu na trudność operacji, istnieje możliwość „dosmarowania” blachy.

Skuteczność zabezpieczenia

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Magazynowanie międzyoperacyjne

  

Na czas transportu

Właściwości

– Wysoka skuteczność ochrony przed korozją żeliwa, stali oraz miedzi i jej stopów;
– Cienka i estetyczna warstwa na powierzchni;
– Dobra adhezja – powłoka nie odpada przy zginaniu;
– Wysoka wydajność – niskie zużycie jednostkowe;
– Kompatybilność z olejami hydraulicznymi, przekładniowymi, maszynowymi i
silnikowymi;
– Wysoka stabilność i odporność na starzenie;
– Możliwość prowadzenia tłoczenia cienkich blach bez użycia olejów do tłoczenia.

2

Klasa lepkości ISO VG

Woskowa

Rodzaj powłoki

65

Temp. zapłonu °C

2

Grubość warstwy, mkm

Higiena
i bezpieczeństwo

Preparat ARTErot Solv stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza szczególnego zagrożenia. Produkt nie zawiera związków chloru ani związków cynku. Preparat ARTErot Solv nie zawiera składników wymienionych w liście załączonej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 11 września 1996r., ani nie wymaga znakowania jako substancji szkodliwych dla zdrowia.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe