ARTErot UNI

Oleje nieemulgujące

Zastosowania

Oleje wielofunkcyjne ARTErot UNI są przeznaczone do konserwacji i obróbki metali oraz smarowania różnorodnych maszyn i urządzeń. Oleje ARTErot UNI zapewniają ochronę przed korozją wyrobów z żeliwa i stali oraz z metali kolorowych na czas magazynowania i transportu. Jednocześnie są odpowiednie do stosowania w charakterze cieczy chłodząco-smarujących do obróbki metali (żeliwa, stali – w tym stali stopowych – i metali kolorowych) – przewyższając znane kompozycje z dodatkami estrów kwasów tłuszczowych pod względem wpływu na gładkość obrabianej powierzchni i zużycie narzędzi obróbczych. Oleje ARTErot UNI są odpowiednie także do procesu tłoczenia blach stalowych i z metali kolorowych (np. są odpowiednie do konserwacji blach przeznaczonych do tłoczenia – w tym przypadku nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków pomocniczych do tłoczenia). Oleje ARTErot UNI spełniają wymagania normy DIN 51517 teil 3 dla olejów przekładniowych CLP oraz DIN 51524 dla olejów hydraulicznych HLP-D.

Tym samym oleje ARTErot UNI są uniwersalnymi olejami obrabiarkowymi, odpowiednimi do smarowania przekładni, układów hydraulicznych, smarowania przelotowego prowadnic oraz do stosowania w charakterze cieczy chłodząco- smarującej do obróbki metalu i konserwacji gotowych wyrobów.

Oleje ARTErot UNI są też stosowane do napełniania przekładni, urządzeń hydraulicznych oraz innych mechanizmów na czas transportu, szczególnie, jeżeli przewidywany jest długi czas do momentu ich uruchomienia lub istnieją obawy o możliwość wystąpienia korozji z innych przyczyn. Oleje ARTErot UNI są dostępne w szerokim zakresie lepkości – od ISO VG-5 do ISO VG-150, w zależności od zastosowania.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Żeliwo

Stal nierdzewna

  

Stal konstrukcyjna

  

Miedź i jej stopy

Stal narzędziowa

 

Aluminium

Właściwości

– Skuteczna ochrona przed korozją, wystarczająca dla ochrony powierzchni zewnętrznych na czas magazynowania i transportu do klienta (w tym transportu dalekomorskiego) w opakowaniu. Skuteczna ochrona przed korozją urządzeń napełnionych olejem ARTErot UNI – możliwość wieloletniego magazynowania bez objawów korozji; pożądane w przypadku urządzeń stosowanych okresowo;
– Dobre wyniki w obróbce skrawaniem i obróbce plastycznej (tłoczeniu, ciągnieniu i walcowaniu) żeliwa, stali (w tym stopowej) i metali kolorowych – niskie zużycie narzędzi obróbczych i wysoka gładkość obrabianej powierzchni.
– Dobre właściwości smarne. Stabilny współczynnik tarcia przy różnych obciążeniach.
– Wysoka stabilność, możliwość długotrwałej eksploatacji.

68 / 46 / 32 / 22 / 10

Klasa lepkości ISO VG

315

Obc. zespawania, daN

215 / 205 / 200 / 180 / 160

Temp. zapłonu °C

1

Korozja na miedzi

Higiena
i bezpieczeństwo

Oleje ARTErot UNI stosowane zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają szczególnego zagrożenia. Oleje nie zawierają metali ciężkich ani cynku, oraz wykazują niską tendencję do tworzenia mgły olejowej w obróbce metali skrawaniem. Oleje nie zawierają składników wymienionych w liście załączonej do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 1996.09.11, ani nie wymagają znakowania wg wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 2003.09.02 wraz z późniejszymi zmianami.

Rekomendowany
środek do mycia

Rozpuszczalniki węglowodorowe

Uwagi
 

Produkty stabilne, nie zmieniające właściwości użytkowych w długim okresie stosowania