ARTEsol Dez B

Środki pomocnicze do emulsji olejowych

Zastosowania

Dodatki konserwacyjne ARTEfol Dez są wprowadzane do chłodziw emulsyjnych celem wydłużenia ich trwałości. Dodatek ARTEfol Dez A jest stosowany do emulsji mineralnych i półsyntetycznych, natomiast ARTEfol Dez B – do emulsji syntetycznych. Prawidłowe stosowanie dodatków konserwujących wymaga znajomości stężenia mikroorganizmów w emulsji –np. na podstawie wyników testów zanurzeniowych. Dodatki konserwacyjne wprowadza się w stężeniu 0,2% przy stężeniu mikroorganizmów rzędu 106 – 108. Używanie dodatków konserwujących przy wyższym stężeniu mikroorganizmów nie jest celowe.

Obecność mikroorganizmów w chłodziwie emulsyjnym rozpoznawana jest na podstawie przykrego zapachu, powstawania grubej warstwy śmietany na powierzchni, wzmożonego powstawania kleistych osadów w układach zasilających. Skutkiem nadmiernej zawartości mikroorganizmów jest z reguły zatykanie filtrów, pogorszenie warunków bhp, uczulenia skóry personelu obsługującego obrabiarki oraz wzmożona korozja detali po obróbce.
Jeżeli zjawisko zostanie w porę zauważone, może być zatrzymane poprzez użycie dodatków konserwujących, które pozwalają zapobiec konieczności wymiany emulsji.

Dodatki konserwujące są szczególnie zalecane dla właścicieli dużych centralnych układów zasilania, którzy są w stanie prowadzić systematyczne badania zawartości mikroorganizmów w emulsji i wprowadzać dodatki konserwujące, jeżeli dopuszczalna zawartość mikroorganizmów zostanie przekroczona.

W przypadku właścicieli małych centralnych układów zasilania, stosujących emulsje ARTEsol, zaleca się profilaktyczne dodawanie dodatków konserwacyjnych ARTEsol Dez co 3 miesiące, co pozwala wydłużyć okres stosowania tych emulsji bez wymiany do 12 miesięcy.

Właściwości

– wysoka skuteczność zwalczania mikroorganizmów: bakterii, pleśni, drożdży i alg;
– minimalna szkodliwość dla organizmów wyższych; brak konieczności traktowania emulsji z dodatkiem 0,2% dodatków konserwujących ARTEsol Dez M jako produktów szkodliwych dla zdrowia;
– stosunkowo niski poziom pH;
– brak wpływu na ochronę przeciwkorozyjną chłodziw emulsyjnych.

0,1-0,2

Rekomendowane stężenie

9,5

pH emulsji

Higiena
i bezpieczeństwo

Dodatki konserujące ARTEsol Dez używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności nie wykazują szkodliwego działania na organizmy wyższe i mają stosunkowo niski poziom pH.

Uwagi
 

Dodawany do emulsji cieczy obróbkowych celem podwyższenia ich trwałości