ARTEsol Dez M

Środki pomocnicze do emulsji olejowych

Zastosowania

Koncentrat dezynfekująco-czyszczący ARTEsol Dez M jest dodawany do chłodziw emulsyjnych przed ich wymianą. Koncentrat składa się z kompozycji biocydów zapewniających dezynfekcję układu zasilania obrabiarek oraz dodatków myjących, które ułatwiają działanie biocydów i oczyszczenie układów z osadów nagromadzonych w trakcie eksploatacji.

Koncentrat ARTEsol Dez M jest dodawany w stężeniu 1 ÷ 3 % w zależności od stanu emulsji podlegającej wymianie. Wymagana jest cyrkulacja emulsji w okresie 8 ÷16 h. Dopuszcza się prowadzenie obróbki w trakcie mycia-dezynfekcji. Następnie emulsję się usuwa, przepłukuje układ wodą i oczyszcza układ mechanicznie. Po opisanej procedurze układ jest przygotowany do zalania świeżą emulsją.

Stosowanie koncentratu ARTEsol Dez M przy wymianie emulsji jest korzystne z kilku względów. Po pierwsze, prowadzona jest gruntowna dezynfekcja układu i eliminowane są mikroorganizmy przystosowane do życia w środowisku chłodziw emulsyjnych. Po drugie, możliwe jest oczyszczenie miejsc układu niedostępnych dla czyszczenia mechanicznego. Po trzecie, wydłuża się okres wymiany nowo zalanej emulsji.

Właściwości

– wysoka skuteczność zwalczania mikroorganizmów: bakterii, pleśni, drożdży i alg;
– minimalna szkodliwość dla organizmów wyższych; brak konieczności traktowania emulsji z dodatkiem 3% koncentratu ARTEsol Dez M M jako produktów szkodliwych dla zdrowia;
– stosunkowo niski poziom pH;
– koncentrat zawiera inhibitor korozji i zapewnia skuteczną ochronę przed korozją
gotowych wyrobów i układów zasilania.

1-3

Rekomendowane stężenie

10

pH emulsji

Higiena
i bezpieczeństwo

Koncentrat dezynfekująco-czyszczący ARTEsol Dez M używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarzają żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności nie wykazują szkodliwego działania na organizmy wyższe i mają stosunkowo niski poziom pH.

Uwagi
 

Stosowany przed wymianą emulsji