ARTEsol Ultra Cu

Oleje emulgujące

Zastosowania

ARTEsol Ultra Cu jest stosowany do sporządzania emulsji hydraulicznych typu HFA-S. Emulsje na bazie koncentratu ARTEsol Cu zapewniają skuteczną ochronę układów hydraulicznych przed korozją w stężeniu 0,4 ÷ 0,8 % w zależności od twardości wody. Rekomenduje się jednak stosować emulsje o wyższym stężeniu – 2 ÷ 3 %, ponieważ takie emulsje charakteryzują się dobrą odpornością na działanie mikroorganizmów i umożliwiają długotrwałe stosowanie bez wymiany.

ARTEsol Ultra Cu jest też stosowany do sporządzania emulsji chłodząco-smarujących przeznaczonych do szeregu procesów obróbki (szlifowanie, toczenie, frezowanie, wiercenie i inne) oraz szerokiego zakresu metali (miedzi i jej stopów innych metali kolorowych, żeliwa i stali).

Stężenie dla danego zastosowania dobiera się drogą prób. Zasadniczo nie rekomenduje się stężenia poniżej 2%. Z reguły stosowane jest stężenie 4÷6% do większości rodzajów obróbki. Podwyższenie stężenia emulsji podwyższa gładkość obrabianej powierzchni i skuteczność ochrony przed korozją oraz może spowodować obniżenie tarcia w obróbce plastycznej i zwiększenie trwałości narzędzi obróbczych.

Emulsje sporządza się przez wlanie koncentratu cienkim strumieniem do chłodnej lub letniej wody o twardości ogólnej do 20°n przy ciągłym mieszaniu (z reguły wystarczy wlać koncentrat cienkim strumieniem w trakcie cyrkulacji wody w maszynie; najlepiej na wlot pompy cyrkulacyjnej). Możliwe jest sporządzanie emulsji za pomocą iniektorów. Stężenie kontrolować za pomocą refraktometru. Współczynnik refrakcji wynosi ok. 1.15.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Żeliwo

 

Stal nierdzewna

  

Stal konstrukcyjna

  

Miedź i jej stopy

 

Stal narzędziowa

Aluminium

Właściwości

Emulsje na bazie ARTEsol Ultra Cu są stabilne, nie wytrącają osadów ani fazy zgęstniałej, nawet po długim okresie stosowania. W wielu przypadkach (jeżeli utrzymywane jest stabilne stężenie emulsji oraz jeżeli układ cyrkulacyjny wyposażony jest w filtry wykluczające gromadzenie się zanieczyszczeń w emulsji) możliwy jest dwuletni okres stosowania bez wymiany. Emulsje stosowane w prawidłowo dobranym stężeniu korzystnie wpływają na gładkość obrabianej powierzchni oraz na zużycie narzędzi. Emulsje nie wykazują tendencji do pienienia.

Transparentna

Rodzaj emulsji

9,5

pH emulsji

3-7

Rekomendowane stężenie

0

Stężenie oleju mineralnego

Higiena
i bezpieczeństwo

Koncentrat cieczy obróbkowej ARTEsol Ultra EP używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności emulsje są praktycznie pozbawione zapachu, nawet po długim okresie stosowania. pH emulsji jest stosunkowo niskie, a w ich składzie nie występują związki powodujące podrażnienia skóry. Emulsje wykazują niską tendencję do tworzenia mgły olejowej.

Emulsje nie zawierają oleju mineralnego. Dzięki temu w środowisku pracy nie występuje tworzenie się mgły olejowej. Rozcieńczone emulsje w stężeniu poniżej 0,5% z łatwością ulegają biodegradacji. Dzięki temu niewielkie ubytki emulsji do kanalizacji nie powodują zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo, ponieważ emulsje nie zawierają oleju mineralnego, nie zachodzi potrzeba wydzielania oleju z emulsji przed procesem utylizacji na biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Uwagi
 

Produkt biostabilny i bezolejowy, łatwy do utylizacji, atrakcyjny ze względów BHP i ochrony środowiska, kompatybilny z twardą wodą