ARTEsol Ultra EP

Oleje emulgujące

Zastosowania

ARTEsol Ultra EP jest koncentratem cieczy chłodząco-smarujących przeznaczonych do szeregu procesów obróbki (walcowania blach, ciągnienia, innych procesów obróbki plastycznej oraz obróbki skrawaniem) oraz szerokiego zakresu metali (żeliwa, stali w tym stali trudnoskrawalnych, a także metali kolorowych).

Stężenie dla danego zastosowania dobiera się drogą prób. Zasadniczo nie rekomenduje się stężenia poniżej 2.5%. Z reguły stosowane jest stężenie 3÷5% do większości rodzajów obróbki. Podwyższenie stężenia emulsji podwyższa gładkość obrabianej powierzchni i skuteczność ochrony przed korozją oraz może spowodować obniżenie tarcia w obróbce plastycznej i zwiększenie trwałości narzędzi obróbczych.

Emulsje sporządza się z łatwością. W praktyce wystarczy wlać koncentrat do wody i zamieszać. Możliwe jest sporządzanie emulsji za pomocą inżektorów.

Stężenie kontrolować za pomocą refraktometru. Współczynnik refrakcji wynosi ok. 1.15.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Żeliwo

 

Stal nierdzewna

  

Stal konstrukcyjna

 

Miedź i jej stopy

 

Stal narzędziowa

Aluminium

Właściwości

Emulsje na bazie ARTEsol Ultra EP są stabilne, nie wytrącają osadów ani fazy zgęstniałej, nawet po długim okresie stosowania. W wielu przypadkach (jeżeli utrzymywane jest stabilne stężenie emulsji oraz jeżeli układ cyrkulacyjny wyposażony jest w filtry wykluczające gromadzenie się zanieczyszczeń w emulsji) możliwy jest dwuletni okres stosowania bez wymiany. Emulsje stosowane w prawidłowo dobranym stężeniu korzystnie wpływają na gładkość obrabianej powierzchni oraz na zużycie narzędzi. Emulsje nie wykazują tendencji do pienienia.

Transparentna

Rodzaj emulsji

9,5

pH emulsji

3-7

Rekomendowane stężenie

0

Stężenie oleju mineralnego

Higiena
i bezpieczeństwo

Koncentrat cieczy obróbkowej ARTEsol Ultra EP używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności emulsje są praktycznie pozbawione zapachu, nawet po długim okresie stosowania. pH emulsji jest stosunkowo niskie, a w ich składzie nie występują związki powodujące podrażnienia skóry. Emulsje wykazują niską tendencję do tworzenia mgły olejowej.

Emulsje nie zawierają oleju mineralnego. Dzięki temu w środowisku pracy nie występuje tworzenie się mgły olejowej. Rozcieńczone emulsje w stężeniu poniżej 0,5% z łatwością ulegają biodegradacji. Dzięki temu niewielkie ubytki emulsji do kanalizacji nie powodują zagrożenia dla środowiska. Dodatkowo, ponieważ emulsje nie zawierają oleju mineralnego, nie zachodzi potrzeba wydzielania oleju z emulsji przed procesem utylizacji na biologicznych oczyszczalniach ścieków.

Uwagi
 

Produkt biostabilny i bezolejowy, łatwy do utylizacji, atrakcyjny ze względów BHP i ochrony środowiska, kompatybilny z twardą wodą