ARTEsol

Oleje emulgujące

Zastosowania

ARTEsol jest koncentratem cieczy chłodząco-smarujących przeznaczonych do szeregu procesów obróbki (walcowania blach, ciągnienia, innych procesów obróbki plastycznej oraz obróbki skrawaniem) oraz szerokiego zakresu metali (żeliwa, stali w tym stali trudnoskrawalnych, a także metali kolorowych).

Stężenie dla danego zastosowania dobiera się drogą prób. Zasadniczo nie rekomenduje się stężenia poniżej 3.5%. Z reguły stosowane jest stężenie 4÷5% do większości rodzajów obróbki. Podwyższenie stężenia emulsji podwyższa gładkość obrabianej powierzchni i skuteczność ochrony przed korozją oraz może spowodować obniżenie tarcia w obróbce plastycznej i zwiększenie trwałości narzędzi obróbczych.

W procesie tłoczenia stosowane są emulsje o stężeniu od 2% (stężenie 2% jest wystarczające dla tłocznia np. blachodachówki).

Emulsje sporządza się przez wlanie koncentratu cienkim strumieniem do chłodnej lub letniej wody o twardości ogólnej do 20°n przy ciągłym mieszaniu (z reguły wystarczy wlać koncentrat cienkim strumieniem w trakcie cyrkulacji wody w maszynie; najlepiej na wlot pompy cyrkulacyjnej). Nie należy tworzyć stężonych roztworów koncentratu – o stężeniu ponad 20%. Możliwe jest sporządzanie emulsji za pomocą inżektorów. Stężenie kontrolować za pomocą refraktometru. Współczynnik refrakcji wynosi ok. 1.05.

Obrabiany materiał

Legenda

– dobry
  – bardzo dobry
   – doskonały

  

Żeliwo

 

Stal nierdzewna

  

Stal konstrukcyjna

 

Miedź i jej stopy

 

Stal narzędziowa

 

Aluminium

Właściwości

Emulsje na bazie ARTEsol są stabilne, nie wytrącają osadów ani fazy zgęstniałej, nawet po długim okresie stosowania. W wielu przypadkach (jeżeli utrzymywane jest stabilne stężenie emulsji oraz jeżeli układ cyrkulacyjny wyposażony jest w filtry wykluczające gromadzenie się zanieczyszczeń w emulsji) możliwy jest ponad roczny okres stosowania bez wymiany. Emulsje stosowane w prawidłowo dobranym stężeniu korzystnie wpływają na gładkość obrabianej powierzchni oraz na zużycie narzędzi. Emulsje nie wykazują tendencji do pienienia. Emulsje nie wykazują negatywnego oddziaływania na większość powłok lakierniczych, dzięki czemu są odpowiednie do obróbki elementów lakierowanych, w tym blachodachówki.

Mleczna

Rodzaj emulsji

9

pH emulsji

4-7

Rekomendowane stężenie

65

Stężenie oleju mineralnego

Higiena
i bezpieczeństwo

Koncentrat cieczy obróbkowej ARTEsol używany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza żadnego szczególnego zagrożenia. W szczególności emulsje są praktycznie pozbawione zapachu, nawet po długim okresie stosowania. pH emulsji jest stosunkowo niskie, a w ich składzie nie występują związki powodujące podrażnienia skóry. Emulsje wykazują niską tendencję do tworzenia mgły olejowej.

Emulsje zawierają olej mineralny, jednakże po rozcieńczeniu są w pewnym stopniu biodegradowalne, przez co niewielkie ubytki nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

Uwagi
 

Biostabilny, kompatybilny z twardą wodą, pozbawiony zapachu, bezpopiołowy, nie powoduje plamienia po wyżarzaniu