Produkty pozostałe

Wyróżnione produkty

Najchętniej wybierane przez naszych klientów w tej kategorii

ARTEfol

ARTEfol są rafinowanymi olejami mineralnymi, stosowanymi jako ciecze technologiczne (ciecze antyadhezyjne, plastyfikatory, oleje płuczkowe i in.) oraz w charakterze olejów maszynowych ogólnego stosowania.

ARTEfol MA

ARTEfol MA są wielofunkcyjnymi olejami do smarowania wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, w szczególności do stosowania w charakterze olejów hydraulicznych, przekładniowych i maszynowych. W szczególności są zalecane do smarowania obrabiarek różnej konstrukcji.

ARTEfol Form B-Z

Olej ARTEfol Form B-Z o niskiej lepkości jest stosowany do produkcji wyrobów betonowych.

Pozostałe produkty

Dostosujemy się do każdych wymagań

ARTEfol MA-P

ARTEfol MA-P są specjalnymi olejami maszynowymi, stosowanymi do smarowania prowadnic obrabiarek, łańcuchów oraz układów pneumatycznych.

ARTEfol Form A

ARTEfol Form A jest uszlachetnionym olejem mineralnym, stosowanym jako preparat antyadhezyjny do produkcji wyrobów ceramicznych.

ARTEsol Form

ARTEsol jest koncentratem emulsji antyadhezyjnej do form. Stosowany jest głównie do form drewnianych oraz do spryskiwania palet przy produkcji prefabrykatów betonowych. Istnieje pozytywne doświadczenie stosowania do form metalowych przy produkcji wyrobów betonowych oraz wyrobów ceramicznych. Nie zawiera związków chloru, amin drugorzędowych, związków boru ani azotynu sodu.

ARTEfud

ARTEfud są specjalnymi olejami maszynowymi, wykonanymi na bazie składników obojętnych fizjologicznie, stosowanymi do smarowania urządzeń przemysłu spożywczego.