Środki do konserwacji

Wyróżnione produkty

Najchętniej wybierane przez naszych klientów w tej kategorii

ARTErot UNI

ARTErot UNI są wielofunkcyjnymi olejami do konserwacji i obróbki metalu oraz do smarowania mechanizmów obrabiarek. Wykonane są na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych. Nie zawierają związków chloru, metali ciężkich ani związków cynku.

ARTErot A

Preparaty do konserwacji ARTErot A zapewniają ochronę żeliwa, stali oraz miedzi i jej stopów w środowisku wilgoci i w obecności oparów kwasu (np. kwasu siarkowego lub solnego). Warstwa olejów ARTErot A na powierzchni metalu umożliwia tłoczenie blach stalowych; dlatego blacha zabezpieczana przed korozją tym preparatem często nie wymaga stosowania specjalnych preparatów do tłoczenia

ARTErot Solv

ARTErot Solv jest zaawansowanym technologicznie olejami konserwacyjnymi, zapewniającymi skuteczną ochronę gotowych wyrobów przed korozją przy długotrwałym składowaniu oraz na czas transportu w opakowaniu. ARTErot Solv zapewnia ochronę przed korozją stali i żeliwa oraz miedzi i jej stopów. Powłoka preparatu na powierzchni blach w licznych przypadkach umożliwia ich tłoczenie.

Pozostałe produkty

Dostosujemy się do każdych wymagań

ARTErot OW

ARTErot OW służy do usuwania śladów wody po obróbce w emulsjach wodno-olejowych lub po płukaniu w roztworach wodnych.