Środki pomocnicze do emulsji olejowych

Wyróżnione produkty

Najchętniej wybierane przez naszych klientów w tej kategorii

ARTEsol Dez A

ARTEsol Dez są dodatkami konserwującymi (biocydami) do chłodziw emulsyjnych stosowanych celem wydłużenia okresu ich stosowania. Dodatek ARTEfol Dez A jest stosowany do emulsji mineralnych i półsyntetycznych.

ARTEsol Dez B

ARTEsol Dez są dodatkami konserwującymi (biocydami) do chłodziw emulsyjnych stosowanych celem wydłużenia okresu ich stosowania. Dodatek ARTEfol Dez B jest stosowany do emulsji syntetycznych.

ARTEsol Dez M

ARTEsol Dez M jest stosowany jako dodatek do chłodziw emulsyjnych, wprowadzany przed ich wymianą celem wymycia i dezynfekcji układu zasilania.

Pozostałe produkty

Dostosujemy się do każdych wymagań

ARTErot Inhibitor Cu

Inhibitor korozji miedzi do układów wodnych i emulsji olejowych